Training en scholing

 

Optend biedt scholing en training op maat aan  op het gebied van: communicatie, samenwerking en teamontwikkeling. Wij ontwikkelen met u Management trainingen waarbij het Persoonlijk Businessplan een centrale plaats inneemt. (in company) Ook bieden wij in 2013 opnieuw diverse geaccrediteerde bij- en nascholingen aan voor onder andere Huisartsen, Agogen en Maatschappelijk Werkers. 

In groepsverband bieden wij cursussen en trainingen aan ter voorkoming van burnout en het terugdringen ziekteverzuim. Verder begeleiden wij artsen in het opstarten van samenwerkingsverbanden bijv. (A)HOED en Specialistenmaatschappen. Ook begeleiden wij artsen(groepen) bij communicatie- en samenwerkingsvraagstukken.

 

 

* Professionele werker in een lerende organisatie (mei 2013)
* Contextueel leiderschap voor Besturen en Directies (april 2013)
Systeemgericht werken: "Contextuele benadering" (april 2013)
* Kernwaarden (februari 2013)
* Gebruik van het genogram (januari 2013)

Voor in compagny training op het gebied van samenwerking, communicatie en verandering kunt u vrijblijvend contact opnemen met Jaco de Rapper.