Home

 

Optend is een hoogwaardig creatief, trainings- en adviesbureau voor verandering, training en advisering. Wij werken in heel Nederland voor bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties in de non profit. Ook ondersteunen wij Raden van Bestuur, Directies en Management teams in systemisch en contextueel leiderschap. 

Wij zijn als geen ander in staat achter de belangen van iedereen te staan, waardoor conflicten snel worden opgelost, uitval van het werk voorkomen wordt, veranderprocessen verantwoord verlopen en samenwerkingsverbanden een stevige basis krijgen. Verandering staat hierbij centraal voor individu, groep en organisatie. Optend luistert, denkt mee en verrast met oplossingen!

Onze visie is dat de mens communiceert en handelt vanuit zijn levensgeschiedenis met een unieke balans van geven en ontvangen in (werk)relaties en tussen generaties.
Voor informatie en vragen kunt u persoonlijk en via de mail contact opnemen met drs. Jaco de Rapper en Danique Kamp MA of klikt u op de onderstaande icoontjes.

Jaco de Rapper
E: info@optend.nl
T: 06-55 96 75 21       

Danique Kamp
E: danique@optend.nl
T: 06-55 37 22 65

 

Bedrijfsleven:
Agis / Achmea
Getronics / KPN Nederland         
Stichting Doen Amsterdam
Atos Origin
Intent Amsterdam
Stedin Rotterdam
Black Box Sneek
Lankhorst Sneek
SVB Media Amsterdam
CSK Friesland Leeuwarden               
Laureate Amsterdam
Zenith Optimedia Amsterdam
Eneco Rotterdam Priva De Lier
Getronics Zoetermeer     Rabobank Zoetermeer

(Gezondheids)zorg:
Blijfgroep                          
Jeugdzorg Drachten/Friesland     
Stichting MEE Friesland
Connecting Hands Leeuwarden        
JGZ Groningen
Texelcursus Friesland
Evean de Lishof Oostzaan LHV Amersfoort Thuiszorg Leeuwarden
M.C de Poort Drachten
Middelpunt Zwolle
Tjongerschans Heerenveen
Ipse de Brugge Zuid-Holland
Ny Smellinge Drachten
ROS Leeuwarden
FHV Heerenveen
Puur Zuid Amsterdam

GGD Friesland Leeuwarden              Omega Lelystad                             Verloskundigen Groningen
GGZ Amsterdam/NHN Schagen ROS Leeuwarden WDH Doetinchem / Friesland
Jeugdhulp Friesland SMWF Drachten  Zorggroep Tellens Friesland

Onderwijs:
Alfa College Groningen                      
It Twalûk Leeuwarden
CBO Leeuwarden
OSG Singelland Drachten
CBS De Bron Bolsward
RSG Sneek
Driemaster Sneek
SBO Klokslag Sneek

Overheid:
Gemeente Dongeradiel Dokkum              Gemeente Leeuwarderadeel
Gemeente Drachten Gemeente Tytjerksteradiel Bergum
Gemeente het Bildt St. Annaparochie

 

 

 

 

 

Optend is verhuisd!
Per 1 maart 2014 is de praktijk van Optend in Friesland verhuisd naar Bolwerkplein 8, 8701 XE, Bolsward.

Start nieuwe cursussen Systeemgericht Werken - De Contextuele Benadering
In februari 2014 start Optend weer met het geven van twee geaccrediteerde cursussen Systeemgericht Werken - De Contextuele Benadering. Dit keer zijn het de organisaties Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan en Zienn Opvang en Ondersteuning die met Jaco de Rapper aan de slag gaan. Optend wenst alle deelnemers veel plezier en een leerzame tijd toe.

Optend rondt onderzoek naar de bejegening in de ouderenzorg af en ontwikkelt vernieuwde intervisiemethode
Het is zo ver! Na een jaar lang onderzoek te hebben gedaan naar de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de bejegening in de ouderenzorg, heeft Optend de definitieve versie van het onderzoeksrapport overhandigd aan Zorggroep Tellens. Een belangrijk resultaat is dat clienten een enorme behoeft aan kwalitatieve aandacht hebben. Daarnaast komt naar voeren dat ouderen weinig tot niet klagen, voornamelijk omdat ze niet als lastig bestempeld willen worden. Alle deernemers geven aan dat ze het te druk hebben, waardoor er weinig (priori)tijd gevonden wordt of kan worden gevonden voor kwalitatieve aandacht. Het roer lijkt om te moeten. Werkwijzen en systemen moeten meer aansluiten bij de vraag van de oudere client. Tevens heeft Optend een succesvolle vernieuwde intervisiemethode ontwikkeld voor medewerkers in de ouderenzorg. Alle disciplines werken functie overstijgend gezamenlijk aan de kwaliteit van de zorg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Danique Kamp via danique@optend.nl.

Jaco de Rapper deskundige bij het blad Margriet
Jaco de Rapper is door de Margriet gevraagd om zijn kennis en kunde in te zetten ten behoeve van het geven van advies over verschillende onderwerpen. Hij maakte zijn debuut in de 23e editie met een stuk over rouwverwerking bij kinderen. 

Over het Face-to-Faceboek
Face-to-Face is een boek over de onlosmakelijke relatie van prive en werk. Een stap-voor-stap-inverntarisatie naar jezelf, van jezelf en je omgeving aan de hand van een methode waar je in het bedrijfsleven niet onderuit kunt: het persoonlijke businessplan. Een belangrijke drager in die analyse is het genogram: waar kom je vandaan, wie is je familie en wat kun je ontdekken aan gedrag en tendensen uit het verleden. Een andere belangrijke factor is je stijl van communiceren, en die te toetsen op je persoonlijke businessplan. In het Face-to-Faceboek worden handvatten aangereikt om op een vernieuwende manier naar de nieuwe beeldbepalende omgeving te kijken.